ใบอนุญาติดำเนินการศูนย์

ศูนย์ของเราได้รับใบอนูญาตประกอบสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ  

จากกระทรวงสาธารณสุข

ทำให้ทุกท่านเชื่อถือได้มาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ที่เราจะมอบ

ให้ผู้สูงอายุ ทุกท่าน

ลองใช้บริการของศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกันคะVisitors: 54,059