ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์

        เราคือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ บ้านพักคนชรา ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ หลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก โดยการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด 

         ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ เริ่มต้นจากคำว่า " ความสุข " ทีมงานของเราเป็นการรวมตัวกันของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน  ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเรื้อรัง มากกว่า 20 ปี  ทำให้เรามองเห็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ทั้งผู้ป่วยและญาติได้รับเมื่อยังไม่พร้อมจะนำผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน หรือแม้แต่หาบุคลากรมาดูแลผู้สูงอายุที่ท่านรักในช่วงเวลาที่ลูกหลานไปทำงานนอกบ้าน                                            
           

          เราได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. 2558" จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

          ศูนย์บำบัดและฟื้นฟู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการในด้านการบริบาลที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข ทั้งสุขกาย สุขใจ ในสถานที่ที่เหมือนบ้าน มีพื้นที่สีเขียว บรรยาการร่มรื่น เหมาะกับการพักฟื้นร่างกาย

                   

  • บ้านเดี่ยวขนาดกว้างขวาง 100 ตารางวา ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ (อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)
  • รอบตัวบ้าน บรรยากาศร่มรื่น โปร่ง โล่ง สบาย ติดกับสวนสาธารณะ
  • ปลอดภัยด้วยการระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. จาก ทีม รปภ. ประจำหมู่บ้าน โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน (ตามเวลาที่กำหนด)

 ♥ ด้านความพร้อมบุคคลากร 

  • ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  • ดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยนักกายภาพบำบัด

 ♥ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องพักสะอาด โปร่งสบาย จำนวนเตียงไม่แออัด อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และกระดิ่งกดเรียกพนักงานทุกเตียง เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ
  • บรรยากาศร่มรื่น พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี มีมุมสำหรับการพักผ่อน การเดินทางสะดวก

 ♥ ด้านการดูแลการพยาบาล

  • ด้วยปรัชญาการดูแลแบบองค์รวม โดยวางแผนการดูแล ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
  • ควบคุมดูแลด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมอาหารว่าง
  • จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการผ่อนคลายตามความเหมาะสม

 ♥ กิจกรรมสันทนาการ

     1. สวดมนต์ไหว้พระก่อนอน

     2. ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์

     3. กิจกรรมสังสรรค์วันเกิด เลี้ยงสังสรรค์และเป่าเค้กวันเกิด 

     4. ฟังธรรมะ จากซีดี

     5. ออกกำลังกาย

     6. สัณทนาการ เช่น กิจกรรมกลุ่ม 

     7. ร้องเพลงคาราโอเกะ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

Visitors: 68,544