บริการของเรา

บริการของเรา (Our Service)          

    ศูนย์บำบัดและฟื้นฟู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุท้้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ หลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก โดยการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัด เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด        

          

 

            บริการหัตถการทางการพยาบาล (Nursing Delivery Service)

   บริการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดย ทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมงานผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางการพยาบาลในการให้บริการทางหัตถการแก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลที่บ้าน บริการฉีดยา ทำแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะและชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ

                                                                                                                 

บริการทางกายภาพบำบัด (Physical Therapy Home Service)

   บริการทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดและทีมงาน ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพดีให้แก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมการวางแผนการดูแลที่บ้าน การจัดบ้านและสถานที่ การตรวจประเมินอาการทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยลดปวด ข้อติดแข็ง การออกกำลังและฝึกกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยกลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ

 • แจ้งความก้าวหน้าในการทำกายภาพบำบัด
  ส่งการบ้านกายภาพบำบัด

  ทางศูนย์มีช่องทางส่งสรุปความก้าวหน้าในการทำกายภาพบำบัด ให้ญาติรับทราบทุกครั้ง ( สบายใจหายห่วง )
 • ส่งข่าวคราว เป็นประจำ
  ส่งข่าวคราว เป็นประจำ

  ทางศูนย์มีช่องทางสื่อสารกับญาติ เปรียบเทียบการรักษา เพื่อลดความกังวล
 • ส่งเสริมการฉีดวัคซีน
  ส่งเสริมการฉีดวัคซีน

  ทางศูนย์สนับสนุุนการฉีดวัคซีนทั้ง Covid 19 และ ไข้หวัดใหญ่ทุกปี

               กิจกรรมสันทนากร 
Visitors: 67,868