บริการของเรา

บริการของเรา (Our Service)          

    ศูนย์บำบัดและฟื้นฟู แฮปปี้ไลฟ์เฮลท์แคร์ รับดูแลผู้สูงอายุท้้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ หลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ผู้ป่วยให้อาหารทางสาย ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก โดยการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัด เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัด        

          

 

            บริการหัตถการทางการพยาบาล (Nursing Delivery Service)

   บริการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดย ทีมพยาบาลวิชาชีพและทีมงานผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทางการพยาบาลในการให้บริการทางหัตถการแก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลที่บ้าน บริการฉีดยา ทำแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะและชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ

                                                                                                                 

บริการทางกายภาพบำบัด (Physical Therapy Home Service)

   บริการทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดและทีมงาน ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพดีให้แก่ท่านถึงที่บ้าน เช่น ไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คำปรึกษาและร่วมการวางแผนการดูแลที่บ้าน การจัดบ้านและสถานที่ การตรวจประเมินอาการทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยลดปวด ข้อติดแข็ง การออกกำลังและฝึกกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยกลุ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ


  • อัตราค่าบริการ ทางศูนย์ ฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละราย (พูดคุยกันได้) กรณีจ่ายล่วงหน้าตั้งแต่3เดือนขึ้นไป มีส่วนลดให้อีก5% อัตราค่าบริการรว...
Visitors: 40,292