ภาพกิจกรรมของเรา

   สันทนาการ 2559 - 61 

            

                     

  กายภาพบำบัด 

           

    

♥วันสงกรานต์ 2559 - 61 ♥

        

   วันพ่อ จุดเทียนชัยถวายพระพร 2558 

       

วันลอยกระทง 2558 

   

วันแม่ & วันพ่อ 2557 - 61 

               

            

ทำบุญวันพระ

                                     

           *กิจกรรมวันเกิด*                      *สันทนาการ*

                    

 

 

การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการบริหารจัดการของศูนย์ฯ

 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทำบุญเลี้ยงพระ

         

Visitors: 67,433