อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

 
 หมายเหตุ : ทางศูนย์ ฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาวะอาการของผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละราย 
 • กรณีจ่ายล่วงหน้าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีส่วนลดให้อีก 5%

    อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าห้องพัก พร้อมเครื่องปรับอาการ และเครื่องทำน้ำอุ่น
 • แพทย์ตรวจร่างกายแรกรับ และเยี่ยมอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน
 • เน้นฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดทุกวัน
 • พยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพ ดูแลตลอด 24 ชม.
 • อาหารผู้ป่วยดูแลโดยนักโภชนาการที่มีประสบการณ์
 • การดูแลพื้นฐานทั่วไป เช่น ความสะอาดร่างกาย ป้อนยาและอาหาร
 • เสื้อผ้าและการดูแลความสะอาดที่พัก
 • อาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ
 • วัดความดันโลหิต และหัตถการทางการพยาบาลทุกวัน/กายภาพพื้นฐาน
 • กิจกรรมยามว่างตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การออกกำลังกาย เดินเล่นสวนสาธารณะ เป็นต้น

   อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • การดูแลให้การพยาบาลพิเศษตามอาการ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การทำแผลต่อเนี่อง การดูดเสมหะ เป็นต้น โดยคิดค่าบริการเพิ่มตามอาการ 1,000 - 3,000 บาท/เดือน
 • อุปกรณ์พิเศษ เช่น อุปกรณ์ทำแผล ผ้าอ้อม ผ้ารองกันเปื้อน ที่นอนลม เครื่องทำออกซิเจน เป็นต้น
 • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เช่น แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น
 • ค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ หรือค่านักกายภาพกรณีต้องการพิเศษ
 • ค่ารถและค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือไปโรงพยาบาล

   บริการเสริมพิเศษ

 • รับให้บริการ ทำแผล เปลี่ยนสายกระเพาะอาหาร เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ตามบ้าน ราคาเริ่มต้น 500 บาท (ยังไม่รวมค่าเดินทาง)
 • รับให้บริการ ฝึกกายภาพบำบัด ตามบ้าน

  

 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : (คุณเอ๋) 082-644-4599, 02-150-1088 

 

Visitors: 67,433