แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในภาวะ COVID 19

การดูแลผู้สูงอายุ  ในช่วงภาวะ COVID19

1. ผู้สูงอายุรับใหม่จากโรงพยาบาล มีผลตรวจ Rt-PCR หรือ ATK จากรพ.
2. ผู้สูงอายุรับใหม๋จากบ้าน ตรวจ ATK ( 3 ครั้ง ใน Day1 , Day 3 , Day 5 )
3. มีห้องแยกสำหรับเคสรับใหม่ ทุกเคส  พร้อมอุปกรณ์ PPE ได้แด่ Mask , ถุงมือ , Face shield ครบครัน
4. แยกเจ้าหน้าที่ดูแลเคสรับใหม่ชัดเจน
5. มีระบบนัดหมาย และพื้นที่สำหรับเยื่ยมผู้สูงอายุ 
5. ภาชนะอาหาร เช่น จาน ชาม แยกเป็นส่วนตัว
6. สุ่มตรวจ ATK ของเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์ ส่งผลตรวจให้ สสจ.นนทบุรี
7. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับวัคซีน ป้องกัน Covid 19 ตามเวลาที่เหมาะสม ( สนับสนุนจากสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง )
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในศูนย์ ฯ ได้รับวัคซีนครบ 100 %
9. มีที่พักให้เจ้าหน้าที่ ในศูนย์ เพื่อลดการเดินทางและการสัมฟัสผู้อื่น
10. ใช้ระบบการขนส่งอาหารและเครื่องใช้ต่าง ๆ จากทาง Makro เพื่อลดการเดินทางและการสัมฟัสผู้อื่น
 
Visitors: 68,544